Annika Nyborg


Home » Medicinsk Fibromassage

Medicinsk Fibromassage

Massage är en av de viktigaste metoderna för att ge personer med fibromyalgi smärtlindring. Fibromassage är en speciellt anpassad massagemetod som utvecklats under 90-talet, efter initiativ av Stefan Göthager, för att hjälpa personer med kronisk smärta.

Fibromassagens effekter:

  • Smärtlindring och avspänning
  • Mindre stelhet och trötthet
  • Ökad blodcirkulation

Det är en mycket mild typ av massage som utförs med lätta strykningar och olika handgrepp, individuellt anpassad till varje person. Ett nära samspel mellan kund och terapeut är en viktig förutsättning för ett bra resultat. Man kan beskriva Fibromassage som ett mellanting mellan Klassisk massage och Rosenterapi.

Under behandlingen frigörs oxytocin, ett ”lugn och ro-hormon” som hjälper kroppen att slappna av. Därför är denna behandling även lämplig för stressade personer som behöver hjälp med att komma ner i varv.

Man kan välja på 60 min alternativt 90 min behandling.